Luca Giavi, Stefano Zanette, Massimo Vittori, Ida Puzone(1)